Mogelijke blokken

Waar staat deze tekst dan?

Het is onmogelijk om met de gehele sector als zodanig in gesprek te gaan om tot duurzame en breed gedragen oplossingen te komen voor de sector. Daarom hebben we de afgelopen maanden in gezamenlijkheid gezocht naar een wijze waarop concreet aan de meest prangende knelpunten kan worden gewerkt, waarbij de representatie van verschillende invalshoeken van de sector intact blijft. We willen in dialoog met de sector, bottom-up en met breed draagvlak, naar op- lossingen toe werken. Hierbij gebruiken we de kennis en inzichten van de sector. Waar we aanwijsbaar kennis ontberen, wordt externe expertise aangetrokken. We koppelen met regelmaat terug aan het ministerie van OCW en nodigen hen uit voor de bijeenkomsten van de Expertise- en Klankbordgroep. Waar mogelijk nemen ambtenaren van O en van C op basis van expertise deel aan de thematische werktafels.

Duis leo. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Mauris sollicitudin fermentum libero. Pellentesque auctor neque nec urna.

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Pellentesque auctor neque nec urna. Sed hendrerit. Ut leo. Praesent blandit laoreet nibh.

1 De Expertise- en Klankbordgroep is de grootste geleding. Deze groep beslist mee over prioritering van de knelpunten en adviseert en controleert periodiek of de beleidsvoornemens van het sector comité, het dagelijks bestuur, stroken met de adviezen uit de &MAES rapportage [LINK]. Tweemaal per jaar komt deze groep bijeen, samen met een voorzit- ter, bureausecretaris en het sector comité. Tussentijds is het mogelijk digitale stemmingen te houden om bij dringende kwesties een vorm van ruggespraak tussen sector comité en de expertise- en klankbordgroep te organiseren.

2 Het Sector Comité is uitvoerend en bestuurlijk verantwoordelijk. In dit bestuur hebben naast de 13 leden die uit verschillende sectorgeledingen komen, ook de voorzitter en bureausecretaris zitting. Deze hebben in tegenstelling tot de overige 13 comitéleden geen stemrecht. De voorzitter en bureausecretaris vormen samen met de vertegenwoordiging van Stichting Ambacht in Beeld en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, de Kascommissie, welke verantwoordelijk zal zijn voor de begroting en de lopende uitgaven. Daarnaast zijn de voorzitter en de bureause- cretaris het directe aanspreekpunt binnen het sectoroverleg. Zij beheren de telefoon, mailbox, agenda, notulen en plan- ning. Op gezette tijden zal ook een procesfacilitator deelnemen om bepaalde beslistrajecten zorgvuldig te begelei- den.

 

3 De Thematische Werktafels. De werktafels zijn kleine, slagvaardige teams met relevante kennis op het thema. De leden voor deze werktafels worden uit de grote poule van de expertise- en klankbordgroep geworven, eventu- eel aangevuld met een externe specialist. De werktafels gaan met de meest prangende knelpunten aan de slag. In dia- loog met het sector comité en in ruggespraak met de expertise- en klankbordgroep, worden er in relatief korte tijd, door de werktafels (beleids-)maatregelen geformuleerd, waarmee de ambachtensector deze knelpunten aanpakt.

121231231

fdfgdfgdfg

een quote
Warning: Undefined variable $naam in /var/www/vhosts/taartopdekaart.nl/webspace/httpdocs/taartopdekaart.nl-wordpress/wp-content/themes/taart/template_parts/modulair.php on line 75